Задание »

Ciparu virkne

ID: cipvirk
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Ciparu virknē a1,a2,a3,…. katrs loceklis sākot no trešā ir vienāds ar iepriekšējo divu virknes locekļu summas pēdējo ciparu.
Uzrakstiet programmu, kas dotiem a1,a2 un n atrod an. n<32768.

Ievaddati

Teksta faila cipvirk.in vienīgajā rindā dotas trīs veselu skaitļu a1,a2 un n vērtības.
Zināms, ka 0<=a1<=9; 0<=a2<=9; 0<n<32768.
Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.

Izvaddati

Teksta faila cipvirk.out vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis – an vērtība.

Piemērs

cipvirk.in cipvirk.out
1 7 12
8

Atsauces

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.
Autors: M.Opmanis


© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var c3,c1,c2,i,n:integer;
f:text;
begin
Assign(f,'cipvirk.in');
Reset(f);
read(f,c1,c2,n);
Close(f);
for i:=1 to n-1  do begin
c3:=c1 mod 10 + c2 mod 10;
c1:=c2;
c2:=c3;
end;
Assign(f,'cipvirk.out');
Rewrite(f);
write(f,c1 mod 10);
Close(f);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий