Задание »

Skaitlis

ID: skaitlis
Grūtība: 1/5
Laika limits: 1


Uzdevums

Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem n un m atrod tādu mazāko iespējamo naturālo skaitli k, kuram vienlaicīgi izpildās sekojošas īpašības:
1) kn
2) k dalās ar m bez atlikuma.

Ievaddati

Teksta faila skaitlis.in pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu n (0 < n <= 32000) un m (0 < m <= 500) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

Izvaddati

Teksta faila skaitlis.out vienīgajā rindā jāizvada skaitļa k vērtība.

Piemērs

skaitlis.in skaitlis.out
38 17
51

© 2001-2002 olimps! http://www.lio.lv/olimps/

Решение »

var n,z,m:integer;
f:text;
begin
Assign(f,'skaitlis.in');
Reset(f);
read(f,n,m);
Close(f);
z:=0;
while z=0 do
begin
n:=n+1;
if n mod m=0 then z:=1;
end;
Assign(f,'skaitlis.out');
Rewrite(f);
write(f,n);
Close(f);
end.

Результат: 10/10

Добавить комментарий